sova-diplomirala

MATEMATIKA

                                                                                                                  Read More

MATEMATIKA

                                                                                                                 

INFORMATIKA

                                                                                                                  Read More

INFORMATIKA

                                                                                                                 

TEHNIKA

                                                                                                                  Read More

TEHNIKA

                                                                                                                 

BIOLOGIJA

                                                                                                                  Read More

BIOLOGIJA

                                                                                                                 

FIZIKA

                                                                                                                  Read More

FIZIKA

                                                                                                                 

KEMIJA

                                                                                                                  Read More

KEMIJA

                                                                                                                 

STEMp

Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

O PROJEKTU

STEMp je projekt kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda čiji sam naslov ukazuje na njegovu svrhu: „Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“. Projekt je potpisan 18. lipnja 2015. te traje 15 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je 3.997.242,58 HRK, od kojih bespovratna sredstva iznose 3.797.380,44 HRK. Opći cilj projekta je doprinos daljnjem provođenju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u sektoru obrazovanja profesora. Razvija se prijedlog standarda zanimanja i prijedlog standarda kvalifikacija za nastavnike informatike, fizike, tehnike, biologije, kemije, matematike te će se, na taj način, modernizirati studijski programi za izobrazbu profesora prethodno navedenih područja, i to sve na temeljima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira razradom ishoda učenja.

Zašto je bitan ovaj projekt?

Do sada, u procesu obrazovanja nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike nisu bila jasno definirane kompetencije ni ishodi učenja. Dakle, definiranje nacionalnog standarda zanimanja i kvalifikacije za spomenute profesore je važno za razvoj kurikuluma u visokom obrazovanju. Stoga ovim projektom doprinosimo razvoju standarda zanimanja i kvalifikacije za nastavnike spomenutih područja čime postavljamo temelje modernim studijskim programima za izobrazbu tih profila zanimanja.

Ovaj projekt zahvaća interdisciplinarno područje izobrazbe nastavnika koje, zbog svoje kompleksnosti, predstavlja veliki izazov za opis i uključivanje u Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO).Trenutno u Hrvatskoj djeluje 14 programa za izobrazbu nastavnika informatike, 10 za izobrazbu profesora matematike, 11 za izobrazbu profesora fizike, 3 za izobrazbu profesora tehnike, 3 za izobrazbu profesora biologije, te 6 za izobrazbu profesora kemije.

Većina tih programa nije opisana u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Ustanove visokog školstva koje se bave izobrazbom profesora spomenutih područja u Hrvatskoj, u velikoj mjeri nemaju pripremljene svoje planove i programe studija prema standardima koji se predviđaju na europskoj (u skladu s QF-EHEA i EQF), a sada i na hrvatskoj razini (HKO). Razlog tome je najčešće nepripremljenost nastavnog kadra za razvoj i provođenje studijskih programa temeljenih na ishodima učenja. Stoga je potrebno osposobiti iste za dostizanje spomenutih kompetencija, što će se u okviru projekta realizirati na radionicama, te putem web-portala i sustava za on-line učenje.

Glavna ideja projekta je opisati nove studijske programe preko ishoda učenja te kompetencija, vještina i znanja. Takvim pristupom olakšava se njihova prepoznatljivost i njihovo formalno smještanje u HKO.
Nadalje, prikladno opisivanje studijskih programa omogućava jednostavniju mobilnost studenata unutar sličnih studijskih programa u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. S obzirom da će definiranje standarda zanimanja i kvalifikacije za spomenute profile utjecati na njihovo inicijalno obrazovanje i trajno osposobljavanje i vrednovanje kvalitete postignutih ishoda učenja, kao ciljne skupine u projekt su uključeni i predstavnici ključnih sudionika u obrazovanju tog kadra: fakulteti za izobrazbu nastavnika, srednje škole prirodoslovno-matematičkog gimnazijskog tipa te Agencija za odgoj i obrazovanje.


ELEMENT 1 - UTVRĐIVANJE STRATEŠKE, SEKTORSKE I ANALITIČKE UTEMELJENOSTI

ELEMENT 2 „DEFINIRANJE KLJUČNIH POSLOVA I KOMPETENCIJA ZA STANDARD ZANIMANJA“

ELEMENT 3 „DEFINIRANJE SKUPOVA ISHODA UČENJA ZA STANDARD KVALIFIKACIJE“

ELEMENT 4 „USKLAĐIVANJE STUDIJSKOG PROGRAMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE SA STANDARDOM KVALIFIKACIJE“

Cilj?

Postaviti kvalitetne temelje za razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Kako do njega doći?

  • Provesti istraživanje i dokazati utemeljenost novog standarda zanimanja i skupa kompetencija.
  • Pripremiti izvještaje za svako područje i za svako zanimanje koji će biti temelj za obrazlaganje strateške, sektorske i analitičke utemeljenosti zahtjeva za upis standarda zanimanja.
  • Analizirat će se potrebe tržišta rada sukladno procjeni potreba u okviru prioritetnih gospodarskih sektora, i to na temelju analiza potrebitih kompetencija na tržištu rada za odgovarajuća zanimanja te sukladno odgovarajućim standardima zanimanja.

Rezultati?

6 izvještaja o analizi profila sektora, 6 izvještaja o analizi analitičke podloge, 6 izvještaja o rezultatima ankete

Cilj?

Izraditi dokumente kojima se definiraju prijedlozi standarda zanimanja.

Kako do njega doći?

Održati okrugle stolove po radnim skupinama za svako područje na kojima će se razviti ti dokumenti.

Što je standard zanimanja?

Popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje.

Što je Zahtjev za upis standarda zanimanja?

Dokument u sebi sadržava popis ključnih poslova na radnim mjestima koja definiraju zanimanje i pripadajućih pojedinačnih kompetencija, te popis skupova kompetencija i pripadajućih pojedinačnih kompetencija potrebnih za rad na jednom ili više radnih mjesta.

Rezultat?

6 prijedloga standarda zanimanja za nastavnike informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike (obrazac HKO_SZ)

Cilj?

Izraditi dokumente kojima se definira prijedlog standarda kvalifikacije.

Kako do njega doći?

Održati okrugle stolove po radnim skupinama za svako područje na kojima će se razviti ti dokumenti.

Što je standard kvalifikacije?

Sadržaj i struktura određene kvalifikacije, odnosno jasno definirani ishodi učenja koje osoba (nositelj kvalifikacije) treba steći.

Što je Zahtjev za upis standarda kvalifikacije?

Dokument koji u sebi sadrži popis skupova ishoda učenja koji trebaju biti opisani u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Rezultat?

6 prijedloga standarda kvalifikacija za nastavnike informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike (obrazac HKO_SK)

Cilj?

Izraditi prijedloge Zahtjeva za usklađivanje studijskih programa za stjecanje kvalifikacije nastavnika sa standardima kvalifikacije nastavnika.

Kako do njega doći?

Opisati postojeće kolegije preko ishoda učenja te kompetencija, vještina i znanja, koji trebaju biti usklađeni s onim navedenima u standardu kvalifikacije nastavnika.

Što je prijedlog Zahtjeva za usklađivanje studijskih programa?

Dokument temeljen na predlošku visokoškolske ustanove koja radi usklađivanje studijskih programa, a sadrži ciljeve i ishode učenja programa koji vode do kvalifikacije određene razine (6,7 ili 8 prema HKO).

Rezultat?

6 prijedloga Zahtjeva za usklađivanjem studijskog programa

DODATNE INFORMACIJE

Kako bi doznali kako razviti standard zanimanja, standard kvalifikacije ili kako napisati ishode učenja, možete pogledati ili preuzeti naše digitalne brošure gdje ćete naći sve informacije na jednom mjestu!

O PROJEKTNIM PARTNERIMA